Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, www.korobit.com sitesinin sahibi ve işletmecisi KOROBİT MEDYA REKLAM BİLİŞİM YAZILIM İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ile www.korobit.com(“Korobit”) internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Her Korobit üyesi, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, www.korobit.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümleri uyarınca kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

Üye, Korobit.com’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Korobit.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üyelerin, site aracılığıyla Korobit tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Korobit.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Korobit Kullanıcı Sistemi

  • Her Korobit kullanıcısı, “e-posta adresi” ile “şifre”ye sahip olur.
  • “e-posta adresleri” her üyeye özeldir ve aynı “e-posta adresi” farklı üyeler tarafından kullanılamaz.
  • Her kullanıcının Korobit üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Korobit sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
  • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Korobit, talep üzerine kullanıcının Korobit sisteminde kayıtlı Cep Telefonu’na yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Korobit şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
  • Korobit, üyelerini Korobit sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta veya Cep Telefonu yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Korobit üyelerine sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Korobit sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
  • Korobit sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Korobit, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

Üyeler, Korobit.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Korobit doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Her üye, Korobit ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Korobit ve 3. Şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Korobit doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.2. Korobit.com’un Hak ve Yükümlülükleri

Korobit, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Korobit bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Korobit.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Korobit tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Korobit tarafından yapabilir. Korobit tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site ve videolar üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Korobit.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Korobit.com’un yölendirme yapılan sitelerin içeriğini Kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Korobit, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini info@korobit.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Teknik sorunlardan kaynaklı "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "Korobit" sorumlu tutulamaz.

4. Özel üyelik

Özel Üyeler işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. "Korobit" özel üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, info@korobit.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.

5. Özel Üyelik İptali

Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 1 hafta içerisinde mazeret bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde Korobit, Üyenin ödemiş olduğu tutarı iade edecek ve Üyeliği iptal edecektir. 1 haftadan fazla süre geçtikten sonra istenilen üyelik iptal işlemleri için kullanılan üyelik süresine ait bedel, toplam bedelden düşülerek Korobit'e iade faturası kesilmelidir. İade faturası Korobit'e ulaştıktan sonra 1 hafta işleminde iade bedeli Üyenin hesabına aktarılır.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Korobit.com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Korobit'ya aittir ve/veya Korobit tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Korobit.com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Korobit.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Korobit.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Korobit’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Korobit.com’un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Korobit.com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Korobit ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

7. Sözleşme Değişiklikleri

Korobit, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Korobit işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Korobit için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Korobit.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Korobit.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Korobit, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Korobit.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

Copyright 2024 korobit.com